• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

Aby zapewnić naszym dzieciom wszechstronny rozwój w czasie pobytu dziecka
w przedszkolu można skorzystać z oferty zajęć dodatkowych, takich jak:

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE Z PSYCHOLOGIEM

zajęcia indywidualne i grupowe z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

Zajęcia na terenie naszej szkoły w charakterze pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom wykazującym specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, ryzyko dysleksji). Podczas zajęć specjalistycznych usprawnia najbardziej zaburzone funkcje poznawcze, które są przyczyną niepowodzeń szkolnych u dzieci.

 

JĘZYK ANGIELSKI

zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu dla dzieci 5-6 letnich. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po pół godziny i prowadzone są w formie zabawy, w korelacji z wszystkimi obszarami edukacji. Do wprowadzenia i utrwalenia słówek i zwrotów wykorzystujemy również, w miarę możliwości, sytuacje z dnia codziennego (zabawy dowolne, posiłki, spacery itp.) W nauce wykorzystywane są piosenki, wiersze, rymowanki.

 

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

 Korygowaniem wad wymowy objęte są dzieci od 3 roku życia. Zajęcia prowadzone są indywidualnie z każdym dzieckiem, dostosowane do jego wady wymowy i przy współudziale rodziców.

 

RYTMIKA

zajęcia odbywają się przy akompaniamencie pianina i instrumentów niemelodycznych. Prowadzone są raz w tygodniu. Na zajęciach tych dzieci uczą się nowych piosenek dostosowanych do wieku oraz poruszają się rytmicznie przy muzyce i uczestniczą w zabawach rytmicznych, tanecznych
i inscenizowanych. Zajęcia prowadzi

 

ZAJĘCIA GIMNASTYKI-KOREKCYJNEJ

polegają na korygowaniu wad postawy u dzieci 5,6-letnich podczas ćw. gimnastycznych i zabaw ruchowych.

 

RELIGIA

to zajęcia odbywające się na wniosek rodzica. Dzieci, nie biorące udziału
w zajęciach są pod opieką nauczycielki, która prowadzi z nimi pracę indywidualną.

 

CERAMIKA

Podczas zajęć z ceramiki dzieci poznają techniki wykonywania prac z gliny
i innych mas plastycznych, narzędzia i środki wyrazu artystycznego służące do przedstawiania w formie pracy przestrzennej wymarzonej przez nie rzeczywistości.

 

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Na zajęciach dzieci rozwijają uzdolnienia i zainteresowania artystyczne oraz wrodzone możliwości twórcze w toku różnorodnych działań plastycznych jak i poznają i wyrażają siebie w formie ekspresji plastycznej.

 

AKADEMIA REKSIA

W ramach Akademii Reksia w przedszkolach partnerskich organizowane są zajęcia zabawowo-sprawnościowe dla chłopców i dziewczynek w wieku od 3. do 6. roku życia rozwijające koordynacje, postrzeganie, czucie, umiejętności pracy w grupie oraz zdobywanie nawyków dobrej postawy.