• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
 • Kontrast:
 • wĹ‚acz kontrast
 • wyĹ‚acz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony

 

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ

Szanowni Rodzice !

Na podstawie:

 • Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1389)
 • Rozporządzenie MEN z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz. U. z 2020, poz. 493 z  późn. zmianami) oraz
 • Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.)

 Informuję, że

 1. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego w dniu 22.11.2020 r. zawieszam wszystkie  zajęcia w przedszkolu dla wszystkich grup przedszkolnych( I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII) na okres od 23.11.2020 r. do 26.11.2020 r.
 2. W związku z zawieszeniem wszystkich  zajęć, ogranicza się w całości  funkcjonowanie przedszkola. Ograniczenia dotyczą wszystkich grup. Oddziały, w których zajęcia zostały zawieszone będą  realizować podstawę programową wychowania przedszkolnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 3. W przedszkolu przyjęto następujące rozwiązania dotyczące sposobu realizacji zadań przedszkola, w tym realizacji przez nauczycieli podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Ustalenia organizacyjne:

 1. Dyrekcja Przedszkola  pracuje zdalnie i odpowiednio do potrzeb wykonuje zadania na terenie przedszkola. Jest w stałym kontakcie z nadzorem pedagogicznym i organem prowadzącym przedszkole, a także pracownikami i rodzicami. Pozostaje do dyspozycji w kontakcie telefonicznym oraz za pomocą poczty elektronicznej .
 2. Pracownicy administracji pracują zdalnie i wykonują niezbędne zadania na terenie przedszkola odpowiednio do potrzeb.
 3. Pracownicy obsługi są do dyspozycji dyrektora i wykonują zlecone zadania wg potrzeb.
 4. Nauczyciele realizują podstawę programową zdalnie, wykonują inne statutowe zadania i pozostają w stałym kontakcie z dyrektorem, innymi nauczycielami oraz specjalistami.
 5. Specjaliści, terapeuci, pracują zdalnie, pozostają w stałym kontakcie z dyrektorem i nauczycielami.
 6. Przyjęto następujące ustalenia dotyczące zdalnej realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez nauczycieli:

 6.1 nauczyciele planują zabawy, zadania i różne sytuacje edukacyjne dla dzieci                              

      w  ramach tematów kompleksowych na podstawie programu wychowania   

      przedszkolnego,

 • 2 nauczyciele zgodnie z planem będą przesyłać Państwu zestaw zadań, zabaw i innych aktywności do zrealizowania na każdy dzień  z obszarów podstawy programowej (fizycznego, emocjonalnego, społecznego, poznawczego). Do zestawu załączone będą działania dotyczące języka angielskiego i religii,
 • 3 do zadań będą załączone niezbędne opisy i materiały,
 • 4 nauczyciele mogą zaproponować proste sposoby dokumentowania wykonanych zadań np. teczka z pracami plastycznymi, karta do oznaczania wykonanych tygodniowo zadań. To ustalenie dotyczy w szczególności dzieci sześcioletnich, które zobowiązane są realizować  obowiązek przedszkolny,
 • 5 specjaliści i terapeuci przygotowują i są zobowiązani do przekazywania opisów zadań, zabaw i ćwiczeń bezpośrednio zainteresowanym rodzicom,
 • 6 nauczyciele i specjaliści przebywający na zwolnieniu lekarskim lub urlopie zwolnieni są z pracy zdalnej.

Przygotowując takie rozwiązania w zakresie zdalnej realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wzięliśmy pod uwagę to, iż rodzice łączą teraz różne obowiązki zawodowe i rodzinne, a w domu może być więcej dzieci, w tym uczniowie wyższych etapów edukacyjnych.

Informuję, iż  nauczyciele udzielają pomocy psychologiczno- pedagogicznej w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych i edukacyjnych.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących organizacji działań i innych spraw dotyczących funkcjonowania przedszkola, proszę o bezpośredni kontakt z dyrektorem. W sprawach dotyczących dzieci proszę kontaktować się z nauczycielami poprzez wcześniej ustalone komunikatory grupowe i pocztę e-mail.

 Za przychylność i zrozumienie bardzo Państwu DZIĘKUJĘ

Przesyłam Państwu i dzieciom serdeczne pozdrowienia.  

Z poważaniem  

Dyrektor Dorota Strzelczyńska