• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
 • Kontrast:
 • wĹ‚acz kontrast
 • wyĹ‚acz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony
 1. Wysokość dziennej stawki żywieniowej od 01 lutego 2023 r. wynosi 11,50 zł:
          Śniadanie: 3.00 zł      obiad: 6,00 zł      podwieczorek: 2,50 zł.

 2. Zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu określa Uchwała nr 673 Rady Miasta Konina z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin oraz Uchwała nr 160 Rady Miasta Konina z dnia 26 czerwca 2019 r. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana bezpłatnie w wymiarze 5 godzin od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 13.00
  Wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.

Zmiany podstawy prawnej oraz zmiana wysokości dziennej stawki żywieniowej nie skutkują zmianą deklaracji i podlegają jedynie wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

Opłaty za żywienie i korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 1 „Kosmatek” w Koninie należy wnosić miesięcznie z góry do 15-go dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy:

Getin Noble Bank 84 1560 0013 2015 2801 8775 0001

W tytule płatności należy podać imię i nazwisko dziecka oraz grupę.

Dorota Strzelczyńska                               
Dyrektor Przedszkola nr 1 „Kosmatek”
w Koninie