• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
 • Kontrast:
 • wĹ‚acz kontrast
 • wyĹ‚acz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony

 

Przedszkole nr 1 "Kosmatek" w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkole nr 1 "Kosmatek" w Koninie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część plików PDF nie jest dostępnych cyfrowo (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury lub są skanami dokumentów),
 •  część opublikowanych infografik nie posiada opisu alternatywnego lub opisy skonstruowane są niepoprawnie,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, nie są one jednak wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • dostępne są linki, których tytuł jest taki sam jak treść linku, brak wyróżnienia wizualnego linków na części stron, występują puste linki,
 • część pól w formularzach nie jest poprawnie, jednoznacznie zaetykietowana,
 • w serwisie występują tabele prezentujące dane bez tytułów i podsumowań,
 •  niektóre tabele prezentujące dane nie mają poprawnie zdefiniowanych nagłówków połączonych z danymi,
 •  nagłówki na części stron nie są przypisane do odpowiednich elementów i w odpowiedniej kolejności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dorota Strzelczyńska
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 63 242 95 27

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkole nr 1 "Kosmatek" w Koninie
 • Adres: ul. Mikołaja Kopernika 14, 62-500 Konin
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 63 242 95 27

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole nr 1 „Kosmatek” w Koninie ma dwie siedziby: główną przy ulicy M. Kopernika 14 i przy ulicy Kamiennej 57 a.
 

Budynek przy ul. M. Kopernika 14

Do budynku prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Kopernika 14. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola. Aby dostać się do budynku, należy pokonać jedną furtkę, następnie 4 stopnie (oznaczone kontrastowo żółtym pasem o szerokości 4 – 5 cm, na pionowej i poziomej części stopnia) lub podjazd dla osób niepełnosprawnych, drzwi wejściowe– otwierane ręcznie.

Po obu stronach drzwi wejściowych na wysokości ok. 170 cm znajdują się przyciski zabezpieczające przed samodzielnym opuszczeniem budynku przez dzieci. Informacji przy wejściu głównym udziela upoważniony przez dyrektora pracownik administracji.

W gabinecie dyrektora i pomieszczeniu ksero dostępny jest podgląd monitoringu obejmujący wejście główne, teren wokół przedszkola hol dolny i górny wraz z klatką schodową .

Budynek składa się z 2 kondygnacji przy czym pierwsza kondygnacja rozłożona jest na dwóch poziomach ( dobudowana część obiektu). Aby dostać się na drugi poziom pierwszej kondygnacji należy pokonać 9 stopni i kolejnych 21 stopni do poziomu pierwszego piętra.

W budynku i na każdym poziomie znajduje się hol i przyległy do niego korytarz. Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych ( od strony wejścia głównego) oraz schodołaz umożliwiający im przemieszczanie się do każdego poziomu w obiekcie. W budynku nie ma windy osobowej, pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp. Jedna łazienka na poziomie pierwszym jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. W odległości ok. 40 m od wejścia głównego, przy sąsiedniej posesji, znajduje się wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym.

Przedszkole nie umożliwia skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Budynek przy ul. Kamiennej 57 a

Zamiejscowy oddział Przedszkola nr 1 „Kosmatek” zajmuje parter budynku przy ul. Kamiennej 57 a. Wejście do budynku oraz ciąg komunikacyjny do sali zajęć spełniają standardy dostępności. Pozostałe pomieszczenia, w tym toalety, nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można dojechać bezpośrednio z głównej ulicy. Przed wejściem znajdują się miejsca parkingowe, brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Parking nie jest własnością przedszkola. Wejście do budynku znajduje się na poziomie chodnika.

Drzwi otwierane są ręcznie. Wejście do przedszkola jest ogólnodostępne w godzinach pracy placówki.

Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym.

Przedszkole nie umożliwia skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Inne informacje.

 

Dojazd do budynku głównego Przedszkola nr 1 „Kosmatek” przy ulicy M. Kopernika 14:

autobusem MZK: do przystanku S. STASZICA , a następnie około 50 metrów pieszo ulicą

S. Staszica, skręt w ulicę M. Kopernika ; samochodem: dojazd od ulicy A. Mickiewicza, S. Staszica lub PCK .

 

Dojazd do budynku oddziału zamiejscowego Przedszkola nr 1 „Kosmatek” przy ulicy Kamiennej 57a autobusem MZK: do przystanku KAMIENNA , a następnie około 15-20 metrów pieszo na wprost do budynku ;   samochodem: dojazd od ulicy Kolskiej, Piaskowej, Szkolnej, Bez Nazwy, Gruntowej lub Brzozowej. 

Wniosek o zapewnienie dostępności_wersja dla jednostek  

docxWniosek_o_zapewnienie_dostępności_wersja_dla_jednostek_1.docx23,06 KB