• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

Przedszkole nr 1 "Kosmatek" w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej https://przedszkole_1_konin.ssdip.bip.gov.pl/  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://przedszkole_1_konin.ssdip.bip.gov.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-15

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-03-25

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- brak podwyższonego kontrastu (czarne tło, żółte litery)

- brak możliwości zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami

- brak focusu wokół elementów nawigacyjnych

 

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-25. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą odpowiedzialną jest Dorota Strzelczyńska,

adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..             

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu - 63 242 95 27                                                         

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe,

podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole nr 1 „Kosmatek” w Koninie ma dwie siedziby: główną przy ulicy M. Kopernika 14 i przy ulicy Kamiennej 57 a.

 

Budynek przy ul. M. Kopernika 14

Do budynku prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Kopernika 14. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola. Aby dostać się do budynku, należy pokonać jedną furtkę, następnie 4 stopnie (oznaczone kontrastowo żółtym pasem o szerokości 4 – 5 cm, na pionowej i poziomej części stopnia) lub podjazd dla osób niepełnosprawnych, drzwi wejściowe– otwierane ręcznie.

Po obu stronach drzwi wejściowych na wysokości ok. 170 cm znajdują się przyciski zabezpieczające przed samodzielnym opuszczeniem budynku przez dzieci. Informacji przy wejściu głównym udziela upoważniony przez dyrektora pracownik administracji.

W gabinecie dyrektora i pomieszczeniu ksero dostępny jest podgląd monitoringu obejmujący wejście główne, teren wokół przedszkola hol dolny i górny wraz z klatką schodową .

Budynek składa się z 2 kondygnacji przy czym pierwsza kondygnacja rozłożona jest na dwóch poziomach ( dobudowana część obiektu). Aby dostać się na drugi poziom pierwszej kondygnacji należy pokonać 9 stopni i kolejnych 21 stopni do poziomu pierwszego piętra.

W budynku i na każdym poziomie znajduje się hol i przyległy do niego korytarz. Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych ( od strony wejścia głównego) oraz schodołaz umożliwiający im przemieszczanie się do każdego poziomu w obiekcie. W budynku nie ma windy osobowej, pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp. Jedna łazienka na poziomie pierwszym jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. W odległości ok. 40 m od wejścia głównego, przy sąsiedniej posesji, znajduje się wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym.

Przedszkole nie umożliwia skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Budynek przy ul. Kamiennej 57 a

Zamiejscowy oddział Przedszkola nr 1 „Kosmatek” zajmuje parter budynku przy ul. Kamiennej 57 a. Wejście do budynku oraz ciąg komunikacyjny do sali zajęć spełniają standardy dostępności. Pozostałe pomieszczenia, w tym toalety, nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można dojechać bezpośrednio z głównej ulicy. Przed wejściem znajdują się miejsca parkingowe, brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Parking nie jest własnością przedszkola. Wejście do budynku znajduje się na poziomie chodnika.

Drzwi otwierane są ręcznie. Wejście do przedszkola jest ogólnodostępne w godzinach pracy placówki.

Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym.

Przedszkole nie umożliwia skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Inne informacje.

 

Dojazd do budynku głównego Przedszkola nr 1 „Kosmatek” przy ulicy M. Kopernika 14:

autobusem MZK: do przystanku S. STASZICA , a następnie około 50 metrów pieszo ulicą

S. Staszica, skręt w ulicę M. Kopernika ; samochodem: dojazd od ulicy A. Mickiewicza, S. Staszica lub PCK .

 

Dojazd do budynku oddziału zamiejscowego Przedszkola nr 1 „Kosmatek” przy ulicy Kamiennej 57a autobusem MZK: do przystanku KAMIENNA , a następnie około 15-20 metrów pieszo na wprost do budynku ;   samochodem: dojazd od ulicy Kolskiej, Piaskowej, Szkolnej, Bez Nazwy, Gruntowej lub Brzozowej.